repsol momo

REPSOL PRODUCT DESCRIPTION

    เทคโนโลยีหล่อลื่น พัฒนาและพิสูจน์แล้วโดยแชมป์โลก "เรปซอล"คือบริษัทพลังงานแห่งชาติของสเปน เป็นเวลา 20 ปีที่เรปโซลสั่งสม องค์ความรู้และประสบการณ์จาก การแข่งขันGP และความมุ่งมั่นของบริษัทในการค้นคว้าและวิจัยที่ Repsol Technology Centre ที่กรุงมาดริด

     ทำให้เรปโซลกล้ายืนยันในคุณภาพและสมรรถนะของผลิตภัณท์ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคว้าชัยของ6แชมป์โลก และถ่ายทอดเทคโนโลยีและคุณภาพเหล่านี้มายังผลิตภัณท์ที่เรปโซลจำหน่ายด้วย
Untitled
    เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่าพื้นฐานน้ำมันหล่อลื่น(base oil)ที่ดีและบริสุทธิ์ที่สุดมาจากโรงกลั่นน้ำมันในยุโรปผู้สร้างมาตราฐานยูโร